PAAVO NURMI -KESKUKSEN TIETOSUOJASELOSTEET

Kotisivujen tietosuojakäytäntö

1. Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Evästeitä käytetään mm. kirjautumista ja statistiikkaa varten. Tietoja kerätään myös analytiikkateknologian (Google Analytics 4) avulla palvelujen parantamista varten. Tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Kotisivujen saavutettavuusseloste

1. Sivuston saavutettavuusseloste on laadittu 23.11.2021. Voit tutustua selosteeseen tästä linkistä.

1) Paavo Nurmi -keskuksen asiakasrekisteri

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan ja PNK:n väliseen asiakassuhteeseen tai asiakkaan antamaan suostumukseen, toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
1) Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
2) Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
3) Viestinnän, markkinoinnin ja myynnin toteuttaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Paavo Nurmi -keskuksen kannatusyhdistys ry.
Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
Y-tunnus: 0204840-3
Henkilörekisteristä vastaava henkilö: koordinaattori Sini Kokkala, sini.kokkala@utu.fi

3. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, y-tunnus tai henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaan kuntotestitulokset hänen sen salliessa. Kaikkia edellä mainittuja tietoja ei kerätä kaikilta asiakkailta. Lisäksi Vello-ajanvarauskalenterissa käsitellään kuluttaja-asiakkaiden tietoja (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, Vello-tilin kautta tehdyt varaukset, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot). Vellossa kuluttaja-asiakkailta kerätään lahjakorttien ostotilanteessa maksukortilla maksamiseen liittyvät tiedot. Maksukorttitiedot tallentuvat Vellon PCI-sertifioidun kumppanin Stripe Payments Europe Limitedin järjestelmiin. Pseudonymisoituja tietoja luovutetaan Stripe Payments Europe Limitedille petostentorjuntaa ja tuotekehitystä varten. Stripe Payments Europe Limited voi siirtää tietoja Stripe Inc:lle myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tarkempia tietoja Stripe Payments Europe Limitedin käsittelemien tietojen tietosuojasta löytyy täältä.

4. Tietojen alkuperä:
Tiedot saadaan asiakkaalta hänen käyttäessä PNK:n palveluja ensimmäistä kertaa tai varatessa palveluja Vello-ajanvarauskalenterin kautta.

5. Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes asiakas ilmoittaa haluavansa poistaa tietonsa rekisteristä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, vaan ne jäävät rekisterin pitäjälle. Tietoja käsitellään ja säilytetään sekä sähköisesti että kirjallisesti. Sähköiset asiakastiedot ovat Finago ProCountor -taloushallinnon palvelussa, johon on pääsy rekisterinpitäjän valtuuttamilla PNK:n ja tilitoimiston henkilöillä. Tietoihin pääsy on vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sähköisiä tietoja säilytetään myös Webropol-kyselytyökalussa, johon on pääsy määritellyillä keskuksen työntekijöillä. Kyselytyökaluun kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Kirjalliset asiakastiedot säilytetään Paavo Nurmi -keskuksen Caribian toimipisteessä (Kongressikuja 1, Turku).

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteritiedot on tallennettu kootusti sähköiseen Finago ProCountor -taloushallinnon palveluun, jota käytetään Turun yliopiston verkkopalvelussa. Turun yliopiston tietosuojakuvaus.
Maksukorttimyynneistä tulostetaan lisäksi tilityksiä varten paperitositteet. Ne arkistoidaan lukittavaan kaappiin, johon on pääsy palvelujen tuottamiseen osallistuvalla henkilökunnalla.
Vello-ajanvarauspalvelun tietosuojaseloste.
Finago ProCountor -taloushallinnon palveluun on pääsy työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä vastaava henkilö huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

2) Paavo Nurmi -keskuksen suoramarkkinointirekisteri

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:
Henkilötietojen käsittely perustuu PNK:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointitarkoitus) sekä rekisteröidyn (yksityishenkilö, yritys, yhdistys tms.) ja PNK:n väliseen asiakassuhteeseen tai asiakkaan antamaan suostumukseen, toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

1) Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta

2) Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

3) Viestinnän, markkinoinnin ja myynnin toteuttaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Webropol-palvelu voi käsitellä PNK:n kyselyillä keräämiä henkilötietoja esimerkiksi asiakaspalvelu- tai järjestelmän vikatilanteissa. Käsittely tapahtuu aina rekisterinpitäjän (tässä tapauksessa PNK) lukuun ja ainoastaan asiakkaan luvalla.
MailChimp-palvelu saattaa tallentaa jakelulistoja Yhdysvalloissa sijaitseviin servereihin, mutta ei missään tapauksessa jaa niitä kolmansille osapuolille. MailChimp tietosuojaseloste.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Paavo Nurmi -keskuksen kannatusyhdistys ry.
Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
Y-tunnus: 0204840-3
Henkilörekisteristä vastaava henkilö:
Koordinaattori Sini Kokkala, sini.kokkala@utu.fi

3. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, y-tunnus tai henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, ikä. Kaikkia näitä tietoja ei kerätä kaikilta rekisteröidyiltä. Rekisteriin voidaan tallentaa myös asiakkaan itse ilmoittamat kiinnostuksen kohteet (jos nämä ovat saatavilla) kohdennettua markkinointia varten.

4. Tietojen alkuperä:
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilökohtaisesti tai sähköisen Webropol-kyselypalvelun kautta) ja ne tallennetaan suoramarkkinointirekisteriin vain hänen omalla suostumuksellaan.

5. Henkilötietojen säilytysaika:
Tiedot poistetaan yksittäisistä Webropol- ja manuaalisista rekistereistä sen jälkeen, kun tiedot on siirretty sähköiseen koontirekisteriin. Koontirekisteriä säilytetään toistaiseksi yksittäisessä tiedostossa rekisteristä vastaavan henkilön työasemalla sekä sähköisessä MailChimp-uutiskirjepalvelussa, kunnes rekisteröity ilmoittaa haluavansa poistua rekisteristä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävän sähköinen MailChimp-palvelu saattaa tallentaa jakelulistoja Yhdysvalloissa sijaitseviin servereihin, mutta ei missään tapauksessa jaa niitä kolmansille osapuolille. MailChimp tietosuojaseloste.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävän sähköinen MailChimp-palvelu saattaa tallentaa jakelulistoja Yhdysvalloissa sijaitseviin servereihin, mutta ei missään tapauksessa jaa niitä kolmansille osapuolille. MailChimp tietosuojaseloste.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilötiedot ovat rekisteristä vastaavan henkilön työaseman kovalevyllä, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Yliopiston verkkolevylle tallennetut tiedostot varmuuskopioidaan Turun yliopiston serverille päivittäin. Turun yliopiston tietosuojakuvaus.
MailChimp- ja Webropol- palveluihin kirjautuminen vaatii toisen salasanan. Näihin palveluihin on pääsy vain rajatulla PNK:n henkilökunnalla.
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä vastaava henkilö huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

3) Paavo Nurmi -keskuksen potilasrekisteri

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:
Potilastietojen käsittely perustuu lakiin (esim. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) ja potilaan suostumukseen.  Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidon toteuttamiseksi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Paavo Nurmi –keskuksen kannatusyhdistys ry.
Y-tunnus: 0204840-3
Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
Henkilörekisteristä vastaava henkilö:
ylilääkäri Olli J. Heinonen, olli.heinonen@utu.fi

3. Potilasrekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: potilaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, yhteystiedot, hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, esim. terveys- ja esitiedot sekä tutkimustulokset.

4. Tietojen alkuperä:
Tiedot saadaan potilaalta itseltään, kun hän käyttää PNK:n vastaanotto- tai laboratoriopalveluja.

5. Henkilötietojen säilytysaika:
Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, mutta niitä voidaan tarvittaessa jakaa hoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaan suostumuksella esim. vakuutusyhtiöille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Potilastiedot ovat luottamuksellisia ja ne on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei luovuteta sivullisille.
Potilastietoja voivat käyttää toimintayksikössä ainoastaan potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.
Manuaalinen potilaskortisto säilytetään lukittavassa kaapissa lukollisessa toimistotilassa, joihin on pääsy vain rekisteröidyillä käyttäjillä työtehtävän mukaan.
Rekisteröidyn laboratoriotuloksia säilytetään sähköisesti TYKS Lab:in hallinnoimassa MyLabway –palvelussa. Palveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä vastaava henkilö huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus):
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja PNK:n asiakas-, suoramarkkinointi- tai potilasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekistereistä vastaavalle henkilölle sähköpostitse sini.kokkala@utu.fi. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista:
PNK huolehtii rekisteröityjen oikeuksista voimassa olevan lain ja asetusten mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

3. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

4. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämän voi tehdä esim. rekisteröidyn hoidon tueksi esim. hoitopaikan muuttuessa. Toiselle rekisterin pitäjälle siirrettäessä tulee olla rekisteröidyn kirjallinen suostumus.

5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle sähköpostitse sini.kokkala@utu.fi.

6. Yhteydenotot:
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Paavo Nurmi -keskukseen sähköpostitse osoitteeseen sini.kokkala@utu.fi.