Suorituskyvyn ja kunnon mittaukset

Me tunnemme aktiiviliikkujan ja urheilijan tarpeet. Paavo Nurmi -keskus, yli 60 vuoden kokemuksellaan, on ainut vaativimpia suorituskyvyn testejä tekevä yksikkö Varsinais-Suomen alueella. Ammattilaisten tekemät kuntotestit ja -mittaukset perustuvat tutkittuun tietoon. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat muun muassa arkiliikunnan lisääjät, kuntoilijat sekä kilpa- ja huippu-urheilijat.

PNK:lla on myös pitkä kokemus ammatteihin liittyvien testien ja mittausten, kuten FireFit-testien, tekemisessä. Asiakkaitamme ovat mm. Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, vapaapalokuntalaiset sekä turvallisuusalan ammattilaiset.

Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.

Kuntotesti STARTTI sopii omasta kunnostaan kiinnostuneille, arkiliikuntaa lisääville sekä elintapamuutosta suunnitteleville henkilöille nykykunnon kartoitukseen, elintapamuutoksen motivointiin ja kunnon kehityksen seurantaan.

Kuntotesti STARTTI sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • kestävyyskunnon submaksimaalinen testi polkupyöräergometrillä
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 80 €

Kuntotesti STARTTI voidaan suorittaa myös ryhmätestinä, 3-5 hlöä samanaikaisesti. Kuntotestin yhteyteen on saatavilla lisäpalveluna myös lihaskuntotesti, InBody-kehonkoostumusmittaus ja laboratoriokokeet. Lisätietoja hinnastossa.

Kuntotesti AKTIIVI sopii jo liikunnallisen elämäntavan omaaville ja aktiiviliikkujille nykykunnon testaukseen ja tehokkaan harjoittelun tukemiseen. Yksilökohtaiset kynnystasot (aerobinen ja anaerobinen kynnys) määritetään laktaattivasteista. Kuntotestistä saatavat tulokset lisäävät harjoittelun tarkkuutta laktaattimääritysten ja henkilökohtaisten rasitustasojen määrittelyn avulla.

Kuntotesti AKTIIVI sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • lajinmukainen (juoksu/pyörä/sauvakävely/soutu) maksimaalinen kestävyyskunnon mittaus laktaattimäärityksin
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 170 €

Kuntotestin yhteyteen on saatavilla myös lisäpalveluna lihaskuntotesti, InBody-kehonkoostumusmittaus ja laboratoriokokeet. Lisätietoja hinnastossa.

Kuntotesti PRO sopii tehokkaan harjoittelun tukemiseen ja nykykunnon testaukseen kilpaurheilijoille ja määrätietoisesti harjoitteleville. Yksilökohtaiset kynnystasot (aerobinen ja anaerobinen kynnys) määritetään hengityskaasu- ja laktaattivasteista. Testi mahdollistaa pohjan yksilöllisen liikuntaohjelman laatimiselle.

Kuntotesti PRO sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • lajinmukainen (juoksu/pyörä/sauvakävely/soutu) maksimaalinen kestävyyskunnon mittaus
 • laktaattimääritykset ja hengityskaasuanalyysi
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 220€

Kuntotestin yhteyteen on saatavilla lisäpalveluna myös lihaskuntotesti, InBody-kehonkoostumusmittaus sekä laboratoriokokeet. Lisätietoja hinnastossa.

Kuntotesti TRIATHLON sopii pyöräilyä ja juoksua harrastaville nykykunnon testaukseen ja tehokkaan harjoittelun tukemiseen. Testissä määritetään harjoitustasot sekä pyöräilyyn että juoksuun laktaattimittausten perusteella.

Testipakettiin kuuluu kaksi testiä:

 • Ensimmäinen kuormitusvaihe submaksimaalisena hiukan yli anaerobisen kynnyksen, jonka jälkeen 20 minuutin aktiivinen palauttelujakso aerobisen perustason jälleen saavuttamiseksi.
 • Toinen kuormitusvaihe maksimiin asti. Halutessaan molemmat testit voi viedä maksimiin asti, jolloin testit suositellaan tehtäväksi erillisinä päivinä.

Kuntotesti TRIATHLON sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • submaksimaalinen rasitus (pyöräily/juoksu) laktaattimittauksin
 • maksimaalinen rasitus (pyöräily/juoksu) laktaattimittauksin
 • harjoitustasomääritykset molempiin lajeihin
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 230 €

Kuntotestiä voi täydentää hengityskaasujen mittauksella maksimitestiin maksimaalisen hapenkulutuksen selvittämiseksi ja kynnysmääritysten tarkentamiseksi, lihaskuntotestillä ja ponnistusvoiman mittauksella sekä InBody-kehonkoostumusmittauksella. Lisätietoja hinnastossa.

InBody-kehonkoostumuksen mittaus selvittää mm. kehon lihas- ja rasvamassan, kehon nesteet sekä vatsaontelon sisäisen rasvan määrää. Mittauksen avulla saadaan myös tietoa elimistön ravitsemus- ja aineenvaihduntatilasta.

Muutosten seuraaminen on mielenkiintoista ja motivoivaa. Tulokset annetaan aina kirjallisesti testiraporttina ja suullisesti.

InBody-mittaus tehdään monitaajuiseen sähkövirtaan perustuvalla InBody 720 -laitteella. Mittauksessa seistään 1 – 2 minuuttia laitteen antureiden päällä paljain jaloin ja pidetään kiinni mittauskahvoista.

Hinta: 30 €, uusintamittaus 25 €

Hyvä ikä -testipaketti on suunniteltu yli 60-vuotiaille, jo liikkuville tai vähän liikkuneille nykykunnon kartoitukseen, elintapamuutoksen motivointiin ja kunnon kehityksen seurantaan. Testipaketti antaa tietoa omasta suorituskyvystä ja herättelee ajatuksia omaan hyvinvointiin liittyvistä valinnoista.

Hyvä ikä -testipaketti sisältää

 • alkukysely ja -mittaukset
 • aerobisen kunnon testi joko polkupyöräergometritestinä tai leposyketestinä
 • lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: alk. 80 €

Hyvä ikä -testi voidaan toteuttaa yksilölle tai pienryhmälle (3-5 henkilöä kerralla).

Lihaskuntotesteillä kartoitetaan vatsa- ja selkälihasten sekä ylä- ja alaraajojen lihaskestävyyttä helpoilla toistotesteillä.

Testit toteutetaan jokaisen oman kuntotason mukaan ja testitulokset annetaan kirjallisesti ja suullisesti, kannustaen. Tuloksia verrataan saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin henkilöihin asteikolla 1-5. Lisäksi jokainen testattava saa neuvoja mm. lihaskuntotasolleen suositeltavista liikuntamuodoista.

Lihaskuntotestejä voit täydentää esim. kestävyyskunnon testauksella ja/tai kehonkoostumuksen mittauksella.

Hinta: 35 €

Kävelytesti antaa kuvan testattavan henkilön verenkierto- ja hengityselimistön kunnosta. Testi suoritetaan esimerkiksi urheilukentällä tai muuten tasaisessa maastossa. Varusteiksi riittää ulkoliikuntavarustus ja lenkkitossut. Testistä saatu arvio sen hetkisestä kestävyyskunnosta voi innostaa esimerkiksi elintapamuutokseen. Henkilökohtaiset tulokset annetaan aina kirjallisesti ja niiden tulkintaa avataan lisäksi yhteisellä palauteluennolla.

UKK-kävelytestissä kävellään 2 km mahdollisimman reippaasti tasaisella vauhdilla. Testissä mitataan kävelyyn käytetty aika sekä syke maaliin tultaessa. Lisäksi lasketaan kuntoindeksi. Henkilökohtaiset tulokset annetaan kirjallisesti ja ne käydään läpi suullisesti yhteisellä testipalauteluennolla.

UKK-kävelytesti sopii hyvin isommille ryhmille, esim. työyhteisöille. Kävelytestin yhteydessä työyhteisölle voidaan järjestää esimerkiksi motivoiva hyvinvointia ja terveyttä edistävä asiantuntijaluento. Myös liikuntalajikokeilut ja kehonkoostumuksen mittaus ovat hyvä käytännön lisä UKK-kävelytestiin.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä lisää! Puh. 010 3365 101 (Outi Rautalin) tai outi.rautalin@utu.fi

Hinta: 22 €/hlö

Leposyketesti on nopein, helpoin, yksinkertaisin, turvallisin ja miellyttävin tapa arvioida kestävyyskuntoa. Kuntotulos lasketaan testattavan sukupuolen, iän, pituuden, painon, itsearvioidun neljäluokkaisen liikunta-aktiivisuuden sekä levossa mitattujen syketietojen (leposyke ja sykevälivaihtelu) perusteella.

Testin etuna on, että se voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti kenelle tahansa paikasta riippumatta. Leposyketesti sopii kaikille kuntotasosta riippumatta. Testi voidaan toteuttaa yksilölle tai isommallekin ryhmälle, esim. työyhteisölle.

Hinta: 16 €/hlö

Arjen jaksaminen sekä stressin ja palautumisen hallinta heijastuvat elämänlaatuun, terveyteen ja suorituskykyyn. Riittävä palautuminen on kaiken perusta.

Firstbeat Life on henkilökohtainen, etänä toteutettava hyvinvointivalmennus, joka avaa erittäin tarkasti stressin, palautumisen, unen ja liikunnan tilannetta. Kun palaudut riittävästi, jaksat ja suoriudut työstä, arjesta ja liikunnasta entistä paremmin.

Firstbeat Life -valmennukseen sisältyy 3, 6 tai 12 kk:n mittainen palvelulisenssi, luotettava mittalaite erittäin tarkkaan sykevaihtelu- ja liikemittaukseen sekä mobiilisovellus, josta voit seurata stressin, palautumisen, unen ja liikunnan tilannetta yksityiskohtaisesti reaaliajassa. Hyvinvointivalmennus sisältää aina myös terveydenhuollon ammattilaisen antaman valmennuspalautteen antamaan lisätukea ja motivaatiota.

Lue lisää Firstbeat Life -esitteestä.

Hinta:

3 kk:n valmennus 340€
6 kk:n valmennus 380€
12 kk:n valmennus 470€

PAAVON STARTTI –VALMENNUSPAKETTI (3 KK)
Hinta: 390€
(mahdollista maksaa myös kuukausittain 130€/kk)

Valmennus sopii liikuntaan tai elintapojen muutokseen kipinää hakevalle.

Valmennuspakettiin sisältyy:

 • Alkutilanteen kartoitus, Startti kuntotestipaketti
  • kestävyys, lihaskunto ja liikkuvuus
 • Suunnitelman laatiminen, harjoitusohjelma kolmeksi kuukaudeksi
 • 2 tapaamista valmentajan kanssa
 • Valmentajatapaamisiin sisältyy haluttaessa Inbody-mittaus

PAAVON STARTTI –VALMENNUSPAKETTI PORUKALLE (5-8 HLÖ)

Hinta: 350€/hlö

Valmennus sopii esim. painoa pudottaville tai kuntoa kohottaville/liikuntaa aloittaville.

Valmennuspakettiin sisältyy:

 • Alkuhaastattelu
 • Kuntotestit ryhmässä
 • Yksilölliset harjoitusohjelmat 3 kk ajalle
 • 6 yhteistreeniä 3-4 kuukauden aikana
  • Jokaiseen kertaan sisältyy info/tehtävä jostain teemasta
  • 2 x lihaskuntotreeni
  • 2 x kestävyysharjoittelua (ulkona)
  • 1 x liikkuvuusharjoitus
  • 1 x kuntosalitreeni

Valmentajana toimii fysioterapeutti ja PhysioTrainer Miikka Pesola.
Ota yhteyttä ja kysy lisää: 010 3365 100 tai miikka.pesola@utu.fi 

Skip to content