Koulutus

Paavo Nurmi -keskus (PNK) on yksi Suomen kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta. Liikuntalääketieteen keskukset vastaavat yhteistyössä eri yliopistojen kanssa liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuksesta Suomessa. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

PNK on Turun yliopiston liikuntalääketieteen erikoistumisyksikkö. Keskuksessa liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri osallistuu mm. muiden liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkärien yhteistapaamisiin sekä paikallisiin ja valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutusohjelmaan kuuluu myös osallistuminen omiin sisäisiin koulutustapaamisiin, Sydäntutkimuskeskuksen viikkokoulutuksiin, sekä mahdollisuus osallistua lääketieteellisen tiedekunnan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan erittäin lukuisiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi erikoistuva lääkäri toimii Turun Seudun Urheiluakatemian lääkärinä.

Liikuntalääketiede on itsenäinen lääketieteen erikoisala ja sen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä, omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen. Liikuntalääketieteen erikoislääkärin on hallittava terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn selvittämisessä tarvittavat keskeiset menetelmät. Alan erikoislääkärin täytyy lisäksi kyetä toimimaan koulutus-, asiantuntija- ja lääkäritehtävissä terveydenhuollon ja liikunnan organisaatioissa. Hänen pitää tietää kilpaurheilussa kielletyt lääkeaineet ja menetelmät sekä dopingvalvonnan periaatteet. Erikoistuvat lääkärit työskentelevät erikoistumiseen liittyen kolme vuotta eri keskuksissa.

Keskusten tärkeänä tehtävänä on myös tieteellisen jatkokoulutuksen järjestäminen tutkimusprojektien yhteydessä ja osana erikoislääkärikoulutusta. PNK järjestää myös jatkokoulutusta lääkäreille sekä muille liikunta- ja terveydenalan ammattilaisille.

Muut liikuntalääketieteen keskukset

Skip to content