Tieteellinen tutkimus

Yksi Paavo Nurmi -keskuksen tärkeimmistä tehtävistä on korkealaatuisen lääketieteellisen tutkimuksen tuottaminen ja sen käytäntöön soveltaminen. Tutkittu tieto ja sen oikea tulkinta ovat perusta koko keskuksen toiminnalle. Olemme mukana useissa tutkimusyhteistyöprojekteissa, kuten STRIP, LASERI, TELS ja FIREA.

Julkaisemme vuosittain vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, asiantuntija-artikkeleita sekä oppaita ja yleistajuisia artikkeleita. Sen lisäksi, esitämme tutkimusten tuloksia aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa kongresseissa. 

Painopistetutkimukset:

  • SEDEX – Liikkumattomuus ja liikunta – uusi näkökulma terveyteen

    SedEx-tutkimuskokonaisuus on PNK:n päätutkimuslinja. SedEx tuottaa korkeatasoista ja luotettavaa tutkimustietoa vähäisen liikkumisen haitoista sekä terveyttä edistävästä liikunnasta ja sen toteuttamisen edellytyksistä. Tutkimuksen perustana ovat laajat, maailmanlaajuisesti merkittävät pitkittäisaineistot: STRIP- (Sepelvaltimotaudin Riskitekijöiden Interventioprojekti) sekä LASERI-tutkimus (Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät). SedExiä täydentää myös FIREA-tutkimus.
  • NoFlu – respiratoriset virusinfektiot huippu-urheilijoilla NoFlu on usean yliopiston sekä tutkimusryhmän verkostoitunut tutkimuskokonaisuus. Se on käynnistynyt TYKS säätiöstä ja PNK:sta. Keskeisenä tavoitteena on selvittää ylähengitystieinfektioiden yleisyyttä, tartuttavuutta ja leviämistä liikkujilla ja urheilijoilla. Erityshuomion kohteena ovat infektioiden komplikaatiot ja infektioiden vaikutus suorituskykyyn.

Muita keskeisiä tutkimuksia:

  • TELS – Terveyttä edistävä liikuntaseura, liikuntalääketieteen keskusten yhteinen monikeskustutkimus Tutkimuksessa selvitetään terveyskäyttäytymistä liikuntaa harrastavilla ja harrastamattomilla nuorilla sekä nuorille urheilijoille tehtävän terveystarkastuksen hyötyä (terveys, ennustearvo, ja kustannus). Tutkimuksen kautta parannetaan suomalaista nuorten urheilijoiden terveystarkastusmallia. Lisäksi, tutkimuksessa selvitetään urheilevien ja urheilemattomien nuorten objektiivisesti mitattua liikunnan määrää sekä terveydentilaa.
  • Liikunta- ja urheiluvammojen tutkimus – solutasolta suorittamiseen Tätä tutkimuskokonaisuutta tehdään yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan, Urheilu Mehiläisen sekä Pihlajalinnan Urheiluklinikan kanssa. Keskeisinä tutkimusalueina ovat kirurgisen hoidon vaikuttavuus, tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ja kiputilojen sekä rasitusvammojen ennaltaehkäisy, hoitomuodot, diagnostiikka, kuntoutus ja hoitojen vaikuttavuus sekä näiden taloudelliset vaikutukset.
  • NAVY-MEDSTEP: Navy medical study to enhance naval sailor’s physical performance. Merivoimien terveys- ja toimintakykytutkimus Tutkimuksen ensimmäisen osion tavoitteena on Merivoimien sotilaiden fyysisen toimintakyvyn ja terveyden parantaminen. Toisen osion tavoitteena on  alushenkilökunnan kuormitukseen ja toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittäminen alusolosuhteissa ja tutkittuun tietoon perustuvan uuden toimintamallin kehittäminen. Tutkimuksen molemmat osiot tukevat toisiaan ja liittyvät olennaisesti Merivoimien ammattisotilaiden toimintakykyyn.
  • Gyrokardiografia – Sydämen uusi mittausmenetelmä suorituskyvyn ja kunnon arviossa
  • ExUrhot – Ikääntyvien entisten huippu-urheilijoiden terveystutkimus
Skip to content