Lääkäripalvelut

Paavo Nurmi -keskuksessa lääkärin vastaanottoa pitävät liikuntalääketieteeseen erikoistuvat lääkärit. Palvelemme kaiken kuntoisia ja ikäisiä liikkujia peruskuntoilijoista huippu-urheilijoihin.

Erikoistuvien lääkäreiden tausta-apuna vastaanotoilla ovat alan kokeneet erikoislääkärit, joiden erityisosaamista ovat kunto- ja huippu-urheiluun sekä liikunnan aloittamiseen liittyvät asiat.

Vastaanottava lääkäri:
LL Paula Poikonen, liikuntalääketieteeseen erikoistuva

Muut lääkärit:
LT Harri Helajärvi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Prof. Olli Heinonen, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri

Lääkärin vastaanotto on mahdollista myös etävastaanottona suojatun videoyhteyden kautta.

Urheilijan terveystarkastus on suunnattu tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille sisältäen lääkärin vastaanoton ja laboratoriokokeet. Lääkärin vastaanotolla käydään lääkärin läpi nykyinen terveydentila, aikaisemmat sairaudet, urheiluvammat sekä keskustellaan tärkeistä jaksamiseen ja palautumiseen vaikuttavista asioista, kuten ravitsemuksesta, unesta, kokonaisrasituksesta sekä harjoittelusta palautumisesta. Laboratoriokokeet sisältävät sydänfilmin (EKG) ja verinäytteen pienen verenkuvan (PVK+T) ja ferritiinin määrittämiseksi.

Ennen terveystarkastukseen tuloa täytä sähköinen esitietolomake.

Laboratoriopalvelut

Paavo Nurmi -keskuksen asiakkaana pääset nopeasti ja vaivattomasti laboratoriotutkimuksiin, myös ilman lääkärin lähetettä.

Laboratoriossamme voidaan ottaa yleisimmät laboratoriokokeet. Voit tilata yksittäisiä laboratoriotutkimuksia, tai valita valmiiksi kootun laboratoriotutkimuspaketin, jotka esitelty tarkemmin alla.

Tutkimuspaketit on suunniteltu selvittämään terveyden eri osa-alueita ja täyttämään eri ikäisten asiakkaiden tarpeita. Pakettiratkaisut ovat harkitusti koottuja ja aina edullisempia kuin erikseen ostetut tutkimukset. Saat tulokset sähköisesti salattuna viestinä ja PNK:n liikuntalääkärin henkilökohtaisen arvion ja palautteen tutkimustuloksista.

Peruspaketti, joka on avuksi kun tuntuu ettei energia riitä. Pieni verenkuva rauta- ja D-vitamiinimäärityksin sekä kilpirauhasen toiminnan tutkimuksella.

Tutkimuspaketti sisältää seuraavat testit: PVK+T, Ferritiini, TfR, D-vitamiini ja TSH.

Ei vaadi paastoa, verikokeet otettava aamuisin klo 8-10 välillä.

Paketti aktiivisesti itsestään huolta pitävän terveyden seurantaan. Pieni verenkuva höystettynä rauta-, D- ja B12-vitamiinimäärityksin sekä kilpirauhasen ja sydämen toiminnan tutkimuksella.

Tutkimuspaketti sisältää seuraavat verikokeet: PVK+T, Ferritiini, TfR, TSH, D-vitamiini ja B12-vitamiini
.

Ei vaadi paastoa, verikokeet otettava aamuisin klo 8-10 välillä.

Paketti sinulle, joka haluat alkaa pitää itsestäsi parempaa huolta ja seurata edistymistäsi. Paketti sisältää pienen verenkuvan höystettynä rauta- sekä D- ja B12-vitamiinimäärityksin. Sisältää myös sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan sekä kehon matala-asteisen tulehduksen tilan arvion täydennettynä maksan, munuaisten, kilpirauhasen ja sydämen toiminnan tutkimuksilla. Verikokeiden lisäksi pakettiin kuuluu myös EKG sekä verenpaineen ja vyötärönympäryksen mittaus.

Tutkimuspaketti sisältää seuraavat verikokeet: PVK+T, Ferritiini, TfR, kolesteroli, fP-Gluk, pitkäaikainen verensokeri, herkkä CRP, ALAT, GT, fp-kreatiniini & Pt-GFRe, TSH, D-vitamiini ja B12-vitamiini

Vaatii paaston! Verikokeet otettava aamuisin klo 8-10 välillä.

Suorituskyvyn ja kunnon mittaukset

Me tunnemme aktiiviliikkujan ja urheilijan tarpeet. Paavo Nurmi -keskus, yli 60 vuoden kokemuksellaan, on ainut vaativimpia suorituskyvyn testejä tekevä yksikkö Varsinais-Suomen alueella. Ammattilaisten tekemät kuntotestit ja -mittaukset perustuvat tutkittuun tietoon. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat muun muassa arkiliikunnan lisääjät, kuntoilijat sekä kilpa- ja huippu-urheilijat.

PNK:lla on myös pitkä kokemus ammatteihin liittyvien testien ja mittausten, kuten FireFit ja FirstFit testien tekemisessä. Asiakkaitamme ovat mm. Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, vapaapalokuntalaiset sekä turvallisuusalan ammattilaiset.

Kuntotesti STARTTI sopii omasta kunnostaan kiinnostuneille, arkiliikuntaa lisääville sekä elintapamuutosta suunnitteleville henkilöille nykykunnon kartoitukseen, elintapamuutoksen motivointiin ja kunnon kehityksen seurantaan.

Kuntotesti STARTTI sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • kestävyyskunnon submaksimaalinen testi polkupyöräergometrillä
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 90 €

Kuntotesti STARTTI voidaan suorittaa myös ryhmätestinä, 3-5 hlöä samanaikaisesti. Kuntotestin yhteyteen on saatavilla lisäpalveluna myös lihaskuntotesti, InBody-kehonkoostumusmittaus ja laboratoriokokeet. Lisätietoja hinnastossa.

Kuntotesti AKTIIVI sopii jo liikunnallisen elämäntavan omaaville ja aktiiviliikkujille nykykunnon testaukseen ja tehokkaan harjoittelun tukemiseen. Yksilökohtaiset kynnystasot (aerobinen ja anaerobinen kynnys) määritetään laktaattivasteista. Kuntotestistä saatavat tulokset lisäävät harjoittelun tarkkuutta laktaattimääritysten ja henkilökohtaisten rasitustasojen määrittelyn avulla.

Kuntotesti AKTIIVI sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • lajinmukainen (juoksu/pyörä/sauvakävely/soutu) maksimaalinen kestävyyskunnon mittaus laktaattimäärityksin
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 185 €

Kuntotestin yhteyteen on saatavilla myös lisäpalveluna lihaskuntotesti, InBody-kehonkoostumusmittaus ja laboratoriokokeet. Lisätietoja hinnastossa.

Kuntotesti PRO sopii tehokkaan harjoittelun tukemiseen ja nykykunnon testaukseen kilpaurheilijoille ja määrätietoisesti harjoitteleville. Yksilökohtaiset kynnystasot (aerobinen ja anaerobinen kynnys) määritetään hengityskaasu- ja laktaattivasteista. Testi mahdollistaa pohjan yksilöllisen liikuntaohjelman laatimiselle.

Kuntotesti PRO sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • lajinmukainen (juoksu/pyörä/sauvakävely/soutu) maksimaalinen kestävyyskunnon mittaus
 • laktaattimääritykset ja hengityskaasuanalyysi
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 220 €

Kuntotestin yhteyteen on saatavilla lisäpalveluna myös lihaskuntotesti, InBody-kehonkoostumusmittaus sekä laboratoriokokeet. Lisätietoja hinnastossa.

Kuntotesti TRIATHLON sopii pyöräilyä ja juoksua harrastaville nykykunnon testaukseen ja tehokkaan harjoittelun tukemiseen. Testissä määritetään harjoitustasot sekä pyöräilyyn että juoksuun laktaattimittausten perusteella.

Testipakettiin kuuluu kaksi testiä:

 • Ensimmäinen kuormitusvaihe submaksimaalisena hiukan yli anaerobisen kynnyksen, jonka jälkeen 20 minuutin aktiivinen palauttelujakso aerobisen perustason jälleen saavuttamiseksi.
 • Toinen kuormitusvaihe maksimiin asti. Halutessaan molemmat testit voi viedä maksimiin asti, jolloin testit suositellaan tehtäväksi erillisinä päivinä.

Kuntotesti TRIATHLON sisältää:

 • alkukysely ja –mittaukset
 • submaksimaalinen rasitus (pyöräily/juoksu) laktaattimittauksin
 • maksimaalinen rasitus (pyöräily/juoksu) laktaattimittauksin
 • harjoitustasomääritykset molempiin lajeihin
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: 230 €

Kuntotestiä voi täydentää hengityskaasujen mittauksella maksimitestiin maksimaalisen hapenkulutuksen selvittämiseksi ja kynnysmääritysten tarkentamiseksi, lihaskuntotestillä ja ponnistusvoiman mittauksella sekä InBody-kehonkoostumusmittauksella. Lisätietoja hinnastossa.

InBody-kehonkoostumuksen mittaus selvittää mm. kehon lihas- ja rasvamassan, kehon nesteet sekä vatsaontelon sisäisen rasvan määrää. Mittauksen avulla saadaan myös tietoa elimistön ravitsemus- ja aineenvaihduntatilasta.

Muutosten seuraaminen on mielenkiintoista ja motivoivaa. Tulokset annetaan aina kirjallisesti testiraporttina ja suullisesti.

InBody-mittaus tehdään monitaajuiseen sähkövirtaan perustuvalla InBody 720 -laitteella. Mittauksessa seistään 1 – 2 minuuttia laitteen antureiden päällä paljain jaloin ja pidetään kiinni mittauskahvoista.

Hinta: 30 €, uusintamittaus 25 €

Hyvä ikä -testipaketti on suunniteltu yli 60-vuotiaille, jo liikkuville tai vähän liikkuneille nykykunnon kartoitukseen, elintapamuutoksen motivointiin ja kunnon kehityksen seurantaan. Testipaketti antaa tietoa omasta suorituskyvystä ja herättelee ajatuksia omaan hyvinvointiin liittyvistä valinnoista.

Hyvä ikä -testipaketti sisältää

 • alkukysely ja -mittaukset
 • aerobisen kunnon testi joko polkupyöräergometritestinä tai leposyketestinä
 • lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit
 • suullinen ja kirjallinen testipalaute

Hinta: alk. 80 €

Hyvä ikä -testi voidaan toteuttaa yksilölle tai pienryhmälle (3-5 henkilöä kerralla).

Lihaskuntotesteillä kartoitetaan vatsa- ja selkälihasten sekä ylä- ja alaraajojen lihaskestävyyttä helpoilla toistotesteillä.

Testit toteutetaan jokaisen oman kuntotason mukaan ja testitulokset annetaan kirjallisesti ja suullisesti, kannustaen. Tuloksia verrataan saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin henkilöihin asteikolla 1-5. Lisäksi jokainen testattava saa neuvoja mm. lihaskuntotasolleen suositeltavista liikuntamuodoista.

Lihaskuntotestejä voit täydentää esim. kestävyyskunnon testauksella ja/tai kehonkoostumuksen mittauksella.

Hinta: 35 €

Kävelytesti antaa kuvan testattavan henkilön verenkierto- ja hengityselimistön kunnosta. Testi suoritetaan esimerkiksi urheilukentällä tai muuten tasaisessa maastossa. Varusteiksi riittää ulkoliikuntavarustus ja lenkkitossut. Testistä saatu arvio sen hetkisestä kestävyyskunnosta voi innostaa esimerkiksi elintapamuutokseen. Henkilökohtaiset tulokset annetaan aina kirjallisesti ja niiden tulkintaa avataan lisäksi yhteisellä palauteluennolla.

UKK-kävelytestissä kävellään 2 km mahdollisimman reippaasti tasaisella vauhdilla. Testissä mitataan kävelyyn käytetty aika sekä syke maaliin tultaessa. Lisäksi lasketaan kuntoindeksi. Henkilökohtaiset tulokset annetaan kirjallisesti ja ne käydään läpi suullisesti yhteisellä testipalauteluennolla.

UKK-kävelytesti sopii hyvin isommille ryhmille, esim. työyhteisöille. Kävelytestin yhteydessä työyhteisölle voidaan järjestää esimerkiksi motivoiva hyvinvointia ja terveyttä edistävä asiantuntijaluento. Myös liikuntalajikokeilut ja kehonkoostumuksen mittaus ovat hyvä käytännön lisä UKK-kävelytestiin. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä lisää! Puh. 010 3365 101 (Outi Rautalin) tai outi.rautalin@utu.fi

Hinta: 22 €/hlö

Leposyketesti on nopein, helpoin, yksinkertaisin, turvallisin ja miellyttävin tapa arvioida kestävyyskuntoa. Kuntotulos lasketaan testattavan sukupuolen, iän, pituuden, painon, itsearvioidun neljäluokkaisen liikunta-aktiivisuuden sekä levossa mitattujen syketietojen (leposyke ja sykevälivaihtelu) perusteella.

Testin etuna on, että se voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti kenelle tahansa paikasta riippumatta. Leposyketesti sopii kaikille kuntotasosta riippumatta. Testi voidaan toteuttaa yksilölle tai isommallekin ryhmälle, esim. työyhteisölle.

Hinta: 16 €

Firstbeat Life -palvelu on henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointipalvelu, joka avaa erittäin tarkasti omaa stressin, palautumisen, unen ja liikunnan tilannettasi. Kun palaudut riittävästi, jaksat ja suoriudut työstä, arjesta ja liikunnasta entistä paremmin.

PNK:n Firstbeat Life -palveluun sisältyy 1 kk:n mittainen palvelulisenssi, luotettava mittalaite erittäin tarkkaan sykevaihtelu- ja liikemittaukseen sekä mobiilisovellus, josta voit seurata stressin, palautumisen, unen ja liikunnan tilannetta yksityiskohtaisesti reaaliajassa. Palvelu sisältää aina myös terveydenhuollon ammattilaisen antaman palautteen ensimmäisen mittausjakson jälkeen antamaan lisätukea ja motivaatiota.

Hinta: 159 € (sis. alv 24 %)

PAAVON STARTTI –VALMENNUSPAKETTI (3 KK)
Hinta: 390€ 
(mahdollista maksaa myös kuukausittain 130€/kk)

Valmennus sopii liikuntaan tai elintapojen muutokseen kipinää hakevalle.

Valmennuspakettiin sisältyy:

 • Alkutilanteen kartoitus, Startti kuntotestipaketti
  • kestävyys, lihaskunto ja liikkuvuus
 • Suunnitelman laatiminen, harjoitusohjelma kolmeksi kuukaudeksi
 • 2 tapaamista valmentajan kanssa
 • Valmentajatapaamisiin sisältyy haluttaessa Inbody-mittaus

PAAVON STARTTI –VALMENNUSPAKETTI PORUKALLE (5-8 HLÖ)

Hinta: 350€/hlö

Valmennus sopii esim. painoa pudottaville tai kuntoa kohottaville/liikuntaa aloittaville.

Valmennuspakettiin sisältyy:

 • Alkuhaastattelu
 • Kuntotestit ryhmässä
 • Yksilölliset harjoitusohjelmat 3 kk ajalle
 • 6 yhteistreeniä 3-4 kuukauden aikana
  • Jokaiseen kertaan sisältyy info/tehtävä jostain teemasta
  • 2 x lihaskuntotreeni
  • 2 x kestävyysharjoittelua (ulkona)
  • 1 x liikkuvuusharjoitus
  • 1 x kuntosalitreeni

Valmentajana toimii fysioterapeutti ja PhysioTrainer Miikka Pesola.
Ota yhteyttä ja kysy lisää: 010 3365 100 tai miikka.pesola@utu.fi 

Työhyvinvointi

Paavo Nurmi -keskus tarjoaa työhyvinvointipalveluja, joihin sisältyy mm. tyky- ja tyhy-päivät, kuntoremontit ja kuntoremonttikurssit sekä työhyvinvointipaketit yhteistyössä Herrankukkaron kanssa.

Työhyvinvointipalvelujen kokonaisuudet suunnitellaan niin, että ne tukevat sekä yksilön että työyhteisön hyvinvointia – suunnitelmallisesti ja pitkällä aikavälillä.

Järjestä henkilöstön yhteinen irtiotto arkityöstä!

Työhyvinvointipäivä antaa työyhteisölle mahdollisuuden hengähtää ja tarjoaa ideoita siitä, miten voi parantaa omaa ja yhteisön terveyttä sekä jaksamista. Yhdessä tekeminen kannustaa, lisää yhteishenkeä ja motivoi. Työhyvinvointipäivään voi yhdistää PNK:n eri palveluja – luentoja, mittauksia, liikunnan ohjausta – vaikka kokouksen tai seminaarin oheen.

Paavo Nurmi -keskuksella on pitkä kokemus kuntoremonttikurssien järjestämisestä. Kurssi tukee työntekijän fyysistä ja henkistä jaksamista motivoivasti.

Kuntoremonttikurssit järjestetään yhden yrityksen henkilöstölle tai yhdistämällä työntekijöitä eri yrityksistä. Kurssin kesto on 5-7 vrk (yhtenäisenä jaksona tai jaksotettuna) ja siihen voidaan liittää 2 vrk:n seurantapäivät. Kurssi järjestetään majoituksen kanssa tai ilman. Koko kuntoutuskokonaisuus toteutetaan noin vuoden aikana.

Kurssin sisältö rakennetaan työpaikan ja työterveyshuollon kanssa yhteistyössä vastaamaan työpaikan tarpeita. Kurssilla voi olla jokin erityinen painotus, kuten painonhallinta tai henkinen hyvinvointi.

Kurssista voi saada KELA:n kuntoutusrahaa. Osallistujamäärä max. 15–20 hlö/kurssi

Kuntoremonttikurssit maatalousyrittäjille

Maatalousyrittäjille suunnattujen kuntoremonttikurssien tavoitteena on maatalousyrittäjien kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Työterveyshoitajan lähetteellä on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa ja sijaisapulomitusta. Järjestäjinä ovat Paavo Nurmi –keskus, Holiday Club Caribia, MTK-liitot ja Mela.

Ravitsemuspalvelut

Ravitsemusterapeutin vastaanotto sopii erityisesti aktiiviliikkujille ja urheilijoille sekä painonhallinnan tai elintapamuutoksen tueksi. Vastaanotolla yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa selvitetään nykyisen ruokavalion laatu ja kartoitetaan mahdolliset muutostarpeet.

Ravitsemusterapeutilta saat yksilölliset ja käytännönläheiset ravitsemusohjeet ruokapäiväkirjaan perustuen, lisäksi ajantasaista ja tutkittua tietoa hyvästä ravitsemuksesta.

Urheilupsykologipalvelut

Urheilupsykologimme tarjoaa tukea ja psyykkistä valmennusta niin huippu-urheilijoille kuin liikkujillekin. Vastaanotolla voidaan käsitellä mielen hyvinvointiin ja psyykkiseen terveyteen liittyviä teemoja, tai keskittyä urheilun erityiskysymyksiin ja suorituskyvyn haasteisiin.

Mahdollisuus myös lyhytpsykoterapia-jaksoon (10-20krt) joko itse maksaen tai vakuutusyhtiön kautta. Ei Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

Vastaanottoa pitää Päivi Granholm, urheilupsykologi (sert.), työterveyspsykologi, psykoterapeutti Paavo Nurmi -keskuksen yliopiston toimipisteessä. Tapaamiset ovat kestoltaan 45-60 min.

Asiantuntijaluennot

”Tulin luennolle hieman skeptisenä, kun luulin jo tietäväni asiasta paljon. Olin kuitenkin todella positiivisesti yllättynyt uudesta ja innostavasta, ajatuksia herättävästä näkökulmasta ja esitystavasta.”

Kun kaipaat korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvaa, luotettavaa tietoa ja innostavaa esitystä terveyden ja hyvinvoinnin tueksi, meiltä saat molemmat.

Aiheet sovitaan aina asiakkaan tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. Luennot voidaan pitää etänä tai paikan päällä.

Skip to content