Paavo Nurmi -keskus -verkkosivujen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.pnk.fi -verkkosivustoa. Sivustolta löytyy tietoa Paavo Nurmi -keskuksesta, sen toiminnasta ja tarjoamista palveluista asiakkaille. Paavo Nurmi -keskus (PNK) on liikuntalääketieteen keskus, jonka yksi jäsenyhteisöistä on Turun Yliopisto. PNK vuokraa toimitiloja yliopistolta ja www.pnk.fi -verkkosivustot toimivat Turun yliopiston tarjoamalla alustalla. Tästä syystä saavutettavuusseloste on toimitettu yliopiston kirjaamoon kirjaamo@utu.fi.

Palautetta Paavo Nurmi -keskuksen verkkosivuista voi lähettää sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen sini.kokkala@utu.fi.

Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.pnk.fi -verkkosivustoa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

pnk.fi -verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Työ saavutettavuuden parantamiseksi on tällä hetkellä vielä kesken ja selostetta tullaan päivittämään, kun työ edistyy.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

• Sisällön päivittäminen saavutettavaksi edellyttää huomattavan määrän korjaustöitä ja palveluhankintaa kolmannelta osapuolelta (verkkosivujen sisällön tekniseltä toteuttajalta)

• Verkkosivujen sijaan PNK:n kanssa asioinnin voi tarvittaessa hoitaa myös muiden palvelukanavien avulla, kuten sähköpostilla tai puhelimitse Järjestelmän alustan / koko sivuston päivitys on suunniteltu toteutettavaksi seuraavien vuosien aikana (2022-2024).

Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

• Näppäimistö ja ruudunlukuohjelma (WCAG 2.1 – 2.1.1) o Verkkosivujen selaaminen näppäimistöllä ei toimi

• Riittämätön kontrasti (WCAG 2.1 – 1.4.3). Osassa otsikoista ja taustakuvista on riittämätön kontrasti, jolloin tekstin lukeminen voi olla hankalaa

• Kuvilta puuttuvat tekstivastineet (WCAG 2.1 – 1.1.1). Osasta verkkosivustolla olevista kuvista puuttuvat tekstivastineet, jotka kertoisivat mitä kuvat/graafiset elementit esittävät.

Esimerkkinä yläreunassa olevat sosiaalisen median kuvakkeet. Tarkoituksemme on korjata kaikki yllä mainitut ongelmat verkkosivuston alustan ja sisällön päivityksen yhteydessä vuosien 2022-2024 aikana. Uudet sivut tulevat täyttämään kaikilta osin saavutettavuusdirektiivin mukaiset asetukset. Nykyisten sivujen rakenne ei mahdollista muutoksia, joita asetuksella vaaditaan – tai se tulisi olemaan työmäärältään ja kustannuksiltaan kohtuutonta.

Sisältö, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske

Alla mainitut asiat sivustolla ovat sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske.

• PDF-asiakirjoja, jotka julkaistu ennen 23.9.2018. Jatkossa uudet PDF:t julkaistaan saavutettavuusvaatimuksia noudattaen.

• Sivustolla on videotallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020, joissa ei ole tekstitystä. Uudet videotallenteet tullaan tekstittämään vaatimusten mukaisesti.

Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 23.11.2021 perustuen käyttäjätestaukseen ja itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen. Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.11.2021. Saavutettavuustestaus suoritettiin Chrome-selaimella.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen sini.kokkala@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa